آیا پیامبر صلی الله علیه وسلم در نماز دستانشان را پائین سینه بسته بودند؟

سوال: آیا پیامبر صلی الله علیه وسلم در نماز دستانشان را پائین سینه بسته بودند؟


جواب: در مورد بستن دست زیر ناف حدیث ضعیفی از علی رضی الله عنه روایت شده  که در نزد همه علمای جرح و تعدیل ضعیف است. (عن علیٍّ رضی الله عنه قال: إن من السنه فی الصلاه وضع الأکف على الأکف تحت السره).

ولی بهتر است دست را بر سینه گذاشت به دلیل حدیث صحیح وائل بن حجر رضی الله عنه است که فرمود: (صلیت مع رسول اللّه صلى اللّه علیه وسلم فوضع یده الیمنى على یده الیسرى على صدره). أخرجه ابن خزیمه فی صحیحه.

اما اگر کسی دست را زیر ناف گذاشت نمی توان آنرا حرام گفت چون روایاتی هرچند ضعیف هم است در این باره روایت شده لکن بهتر و اولی تر این است دست را بر سینه گذاشت. و وقتی حدیث صحیح به ما برسد بدون چون و چرا آنرا باید عملی کنیم و این علامت دوستی با رسول اکرمص است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *