اجتناب از مفلس شدن

اجتناب از مفلس شدن

ابو هریره ﴿رض روایت میکند: ” رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: ” آیا میدانید مفلس کیست؟ ” درمیان ما مفلس کسی است که نه پول داشته باشد و نه مال٠ سپس آنحضرت صلی الله علیه وسلم فرمودند: ” مفلس حقیقی امت من آن فرد خواهد بود که در روز قیامت با نماز روزه و صدقات خواهد آمد، اما او خود را در آنروز مفلس خواهد یافت چون تمام حسنات خود را مصرف کرده است. به سبب نا سزا گفتن بدیگران، برعلیه مردم و تهمت وبدنامی وارد کردن، به ناحق مال مردم را خوردن، لت کردن و خون ریختاندن مردم، به سبب این بدی ها اعمال نیک وی بحساب آنها ئیکه از دستش به ایزأ رسیده اند بر گشتانده خواهد شد٠ اگر اعمالش کفایت جبران را نکند،گناه های ایشان به حساب اوانتقال داده میشود و او بدوزخ افگنده خواهد شد٠” (رواهُ مسلم)

ابو امه ﴿رض راویت میکند: “رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: کسی که به سوگند دروغ حق مؤمنان را میخورد، خداوند فرمان دوزخ را بر علیه او صادر کرده و ورود بهشت را از وى باز داشته است٠ شخصی پرسید ای پیامبر خدا حتى اگر براى یک چیز بی ارزش بوده باشد؟ ایشان فرمودند: حتى اگر آن سوگند برای یک شاخهء درخت آرک ﴿چوب مسواک بوده باشد٠” ﴿رواهُ مسلم)

جابر﴿رض روایت میکند: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: ” از بی عدالتى برحذر باشید٠ ظلم در روز آخرت تاریکی است٠ وبر حذر باشید از خسیس بودن که قوم هاى پیش از شما را تباه کرده و آنها را به خونریزی وحلال پنداشتن حرام گرایش داده است٠” ﴿رواهُ مسلم)

ابوهریره ﴿رض روایت میکند: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: “در روز قیامت حقوق برگشتانده میشود به آنهائیکه مستحق آن میباشند تا آنجائیکه تلافی قچ شاخ شکسته از قچ دیگری که شاخ او را شکسته گرفته میشود٠” (رواهُ مسلم)

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *