ارزش کار و عمل از دیدگاه اسلام

هدف اساسی از تطبیق ارزش کار و عمل فقط جهت نایل شدن انسان به سعادت و خوشبختی های دنیوی میباشد قبل از آخرت. زیرا حکمت الهی تقاضا نموده تا انسان در این دنیا راه سعادت و خوشبختی خویش را خودش تعیین نماید، از همینجاست که الله برای انسان قدرت و توانائی ، آزادی و اختیار  برایش اعطا نموده و انسان را با زیور عقل ، فهم و علم مزین کرده ، اسباب خیر ، نیکی ، خوشبختی و سعادت و همچنان اسباب زشتی ، بدی ، شقاوت و بدبختی را توسط انبیاء علیهم السلام و وحی سماوی  برایش بیان نموده است، پس هرقدر که انسان به احکام الهی که توسط پیامبران بیان شده چنگ می زند و آنرا در حیات و زندگی فردی، اجتماعی،فرهنگی و یا سیاسی خویش پیاده کرده و به آن عمل می نماید به همان اندازه حیات و زندگی وی در هر عرصه با ارزش ، با قیمت شده مورد اعتبار قرار می گیرد، فضای خوشبختی و سعادت جامعه انسانی را فرا میگیرد، اگرچه از دیدگاه مادیات و یا مال دنیوی کم رنگ هم باشد. به همین ترتیب هرقدر که از ارزش کار و عمل فاصله گرفته شده تطبیق احکام الهی در حیات و زندگی وی کم رنگ می شود به همان اندازه اسباب شقاوت و بدبختی وی فراهم شده جامعه انسانی در یک کشمکش ، نزاع و بی ثباتی  سوق داده می شود اسباب هلاکت و تباهی خویش را فراهم میسازد اگرچه از دیدگاه مادیات دنیوی مالامال هم باشد.

 

جهت بدست آوردن این رساله در قسمت پائین صفحه در بخش ضمیمه ها= دانلود مراجعه نمائید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *