حج و عمره از حرکت تا برگشت

 

این کتاب جوابگوی سوالات ذیل میباشد: 

1- دانستن اینکه قبل ازسفر حج چی آماده گی بگیرد؟ 

2- دانستن اینکه درهنگام حرکت از منزل ، تا رسیدن به کعبهء شریفه چی کند؟

۳- میگویند حج سه قسم است ، اوکدام قسم حج را نیت کند؟ 

4- غسل احرام ، واحرام را چی وقت بسته کند ؟ 

5- درهنگام احرام کدام چیز ها جایز وکدام امور نا جایز است؟

جهت بدست آوردن این کتاب به پائین صفحه بخش ضمیمه ها=دانلود مراجعه نمائید.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *