علت عقب ماندگی مسلمانان و تأثیر آن بر عصر نوین

تمدن  یا حضارت یک صفت است نه یک ارزش ، زیرا که ملت های زیادی متمدن بوده اند ولی تمدن آنها به ضرر بشریت بوده نه به نفع و سود آنها و این زمانی است که تمدن ذریعه استعمار  و چور و چپاول قرار میگیرد ، قسمیکه در تمدن عصر حاضر مشاهده میشود . اصل کلمه تمدن از باب تفعل کلمه عربی است که از فعل مدن بمعنی به شهر آمدن مشتق شده و کلمه مدینه بمعنی شهر نیز از همین فعل اشتقاق یافته است  که به این  اساس تمدن شهر نشین شدن یا به خوی و عادت شهر نشینان آشنا شدن را گویند . و در اصطلاح تمدن عبارت از پدیده ها پیشرفت و ترقی گروه از بشر است در تمام ابعاد زندگی .

 

جهت بدست آوردن این مقاله علمی در قسمت پائین صفحه در بخش ضمیمه ها=دانلود مراجعه نمائید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *