گزارش از آغاز و فعالیت های پیمان فلم، سید مجیب الدین جواد

موسسه هنری پیمان فلم در سال ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ در سطح ولایت تخار فعالیت های هنری داشت که من با جمعی از جوانان خود جوش تحت نظر محترم داکتر عبدالرحمن رحم دل در این موسسه فعالیت های آماتوری داشتیم که با آمدنم به کابل و آغاز دوره تحصیلی ام پروسه رسمی سازی موسسه هنری پیمان فلم را در سال ۱۳۸۳ در کابل رسما آغاز نمودم که دقیقا جواز رسمی این موسسه را در سال ۱۳۸۷ متصل با فراغتم جهت فعالیتش در ولایت تخار اخذ داشته و خواستم در ولایت تخار فعالیت رسمی اش را آغاز نمایم که در سال ۱۳۸۸ دوباره به کابل آمده و جواز موسسه ام را به کابل انتقال داده و در اینجا تحت اشراف علمای محترم فعالیت خویش را به شکل سالم آن آغاز نموده و در طول این چهار سال فعالیت های چشمگیری از آدرس این موسسه در مسیر دعوت اسلامی صورت گرفت که در سال ۱۳۹۲ این فعالیت ها را گسترش داده و مصروف تولید برنامه های مختلف اسلامی با علمای مختلف هستم.
سید مجیب الدین جواد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *