ماه: میزان ۱۳۹۱

وضعیت مسلمانان در میانمار یا بورما

بورما که اکنون بنام میانمار نامیده میشود ، در جنوب شرقی قاره آسیا موقعیت داشته که بطرف شمال آن چین وهندوستان ، واز طرف جنوب خلیج بنگلادیش وتایلند ، واز طرف شرق چین ، لاووس وتایلاند، و از طرف غرب خلیج بنگلادیش هند ، وبنگلادیش آنرا احاطه نموده است .

عشق را تجربه کن اما …..

عواطف را از محدوده شهوت بالا ببرید!
عاطفه همو چیزی هست که چرخ زنده گی ما ره می گردانه و همه کارهای ماره پیش میبره. عقل به تنهائی نمیتانه کاری ره به پیش ببره. کدام یک از شما بیاد میآرین که تنها به اساس رأی عقل, حتی یکقدم راه رفته باشین؟

افتتاح نخستین نمایشگاه اسلامی در بلژیک

مسلمانان بلژیک در اقدامی بی سابقه و برای نخستین بار نمایشگاه اسلامی را به منظور معرفی اسلام و مسلمانان و تقویت جایگاه آنها برپا کردند.

فضائل دهه ذو الحجه

فضائل دهه ذو الحجه
در فضیلت و بزرگی این دهه مبارک ادله بسیاری از قرآن و سنت وارد شده است:
۱-الله سبحانه و تعالی می فرماید:
{والفجر ولیال عشر} [الفجر/۲-۱]

برابری حقیقی

برابری حقیقی
اسلام مساوات و برابری را اساس گذاری نموده، همان¬گونه که تهداب آزادی و برادری را استوار کرده است