ماه: سنبله ۱۳۹۲

آداب عیادت مریض

بروشور های اسلامی که تقدیم شما میگردد.

آداب سفـــــــــــــــر

بروشور های اسلامی که تقدیم شما میگردد. اداره موسسه هنری پیمان فلم مرکز تولید و نشر فلم ها و برنامه های اسلامی در افغانستان و جهان.

آداب خندیدن و شوخی کردن

بروشور های اسلامی که تقدیم شما میگردد.
اداره موسسه هنری پیمان فلم مرکز تولید و نشر فلم ها و برنامه های اسلامی در افغانستان و جهان.

حقیقت عاشورا

کتابی از محترم استاد قریب الله مطیع

سلسله برنامه های اخلاق اسلامی – برنامه سوم

استاد عبدالقهار صمیم استاد در دانشگاه البیرونی پروان و از جمله کسانیکه در سال ۱۳۹۲ به درخواست ما لبیک گفته و آماده گردیدند تا به استدیوی موسسه هنری پیمان فلم تشریف آورده و مصدر خیر به جامعه اسلامی و افغانی قرار گیرند.

سلسله برنامه های اخلاق اسلامی – برنامه دوم

استاد عبدالقهار صمیم استاد در دانشگاه البیرونی پروان و از جمله کسانیکه در سال ۱۳۹۲ به درخواست ما لبیک گفته و آماده گردیدند تا به استدیوی موسسه هنری پیمان فلم تشریف آورده و مصدر خیر به جامعه اسلامی و افغانی قرار گیرند.

سلسله برنامه های اخلاق اسلامی – برنامه اول

استاد عبدالقهار صمیم استاد در دانشگاه البیرونی پروان و از جمله کسانیکه در سال ۱۳۹۲ به درخواست ما لبیک گفته و آماده گردیدند تا به استدیوی موسسه هنری پیمان فلم تشریف آورده و مصدر خیر به جامعه اسلامی و افغانی قرار گیرند.

۰۲۵- ۱۳۹۲ مفهوم جهاد

جناب دوکتور عبدالله نور عباد استاد در پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل و خطیب مسجد جامع شیرپور.