ماه: عقرب ۱۳۹۲

خطبه های نماز جمعه

سلسله خطبه های نماز جمعه جناب متوکل صاحب دعوتگر پرکار و پرتلاش به شکل صوتی در خدمت شما مسلمانان محترم

توزیع قربانی برادر محترم م ناب فرزند ن ناب

یک هفته قبل از عید سعید اضحی در سال جاری ۱۳۹۲ برادر حامد از جرمنی با ما به تماس شده و در قسمت خرید و ذبح قربانی سوال کردن و ما آماده گی نشان داده و زمینه خرید و ذبح و توزیع گوشت های قربانی را برایشان مساعد ساخته و در روز نخست عید سعید اضحی بعد از ادای نماز عید ذبح نموده و همه آنچه گوشت از این دو گوسفند بدست آمده بود به مردم توزیع گردید.

توزیع صدقه خواهر مسلمان ما از کشور فرانسه

به تاریخ/۳۰ /سنبله/۱۳۹۲ خواهری از کشور فرانسه با ما به تماس شده و تقاضای همکاری نمودند در جهت عملی ساختن برنامه ای نذر ایشان که الله عزوجل برایشان قبول و مقبول درگاهش بگرداند و ما هم چون یک چنین برنامه های را در کارنامه های خود داشتیم به خواستشان لبیک گفتیم.

گزارش فعالیت شش ماه اول سال جاری ۱۳۹۲

در این گزارش شما به تمام کارکرد ها و مسائل مالی موسسه هنری پیمان فلم روبرو خواهید شد، و ما نهایت سعی خود را کردیم تا تمام آنچه در شش ماه اول سال جاری در این اداره که فعالیتش را به شکل مستقل از ماه حمل آغاز نموده و در خدمت همه علمای دین قرار گرفت واقع شده است درج این صفحات نموده و در خدمت شما عزیزان قرار دهیم.