ماه: حمل ۱۳۹۳

تفسیر آیه الکرسی

تالیف
استاد شهید علامه مولانا نعمت الله توحیدی رحمه الله

جادو از نظر اسلام و تأثیرآن در جامعه

خداوند از بین تمام مخلوقاتش انسان را برای کرامت برگزید و استعدادهای مختلفی را در فطرتش نهاد که مهمترین‌شان عقل و بصیرت است و بدین سبب انسان را مکلف نمود تا با عقل و بصیرتش عظمت و جلال و مشاعر ذات یکتایش را درک نماید، اما مسلم است که انسان به عقل تنها نمی‌تواند تمام قوانین و کلیات را دریابد، لذا دین و کتاب‌های آسمانی را نازل فرمود تا برای بدست‌آوردن حقایق عقل را یاری کند.