ماه: حوت ۱۳۹۳

سلسله برنامه های اذکار و دعا ها

در این سلسله برنامه ها تمام دعا های مسنونه به شما مسلمانان در قالب برنامه پیشکش میگردد و امید است مورد استفاده قرار گیرد.

پاسخ به سوالات دینی شما

در این برنامه سعی بر این است تا سوالات شما مسلمانان را در فضای های مجازی ما مانند: فیسبوک، تویتر، ایمیل ها، وتس اپ و وایبردر یافت نموده و بعد از پیشکش کردن این سوالات به علما پاسخ هر یک را در قالب یک برنامه ای تصویری کوتاه تولید و دوباره به نشر میرسانیم.

ماه دلو ۱۳۹۳- تصاویر از اوراق رسید همکاری های مسلمانان

تصاویر از اوراق رسید که باید به کسانیکه همکاری های نقدی شان به این مرکز میرسد داده شود ما این روش را فقط بخاطر اطمینان بیشتر مسلمانانیکه با ما همکاری میکنند و نیز تشویق سایر برادران و خواهران مسلمان در پیش گرفتیم تا از تمام مراحل کاری و فعالیت های این مرکز اطلاعات کافی در دسترس داشته باشید. اداره پیمان فلم

ماه جدی ۱۳۹۳- تصاویر از اوراق رسید همکاری های مسلمانان

تصاویر از اوراق رسید که باید به کسانیکه همکاری های نقدی شان به این مرکز میرسد داده شود
ما این روش را فقط بخاطر اطمینان بیشتر مسلمانانیکه با ما همکاری میکنند و نیز تشویق سایر برادران و خواهران مسلمان در پیش گرفتیم تا از تمام مراحل کاری و فعالیت های این مرکز اطلاعات کافی در دسترس داشته باشید.
اداره پیمان فلم