صفحه اصلی | کتابها | دوکـــــتور عبـــدالله نــورعباد

دوکـــــتور عبـــدالله نــورعباد

مبارزه با فساد اداری از دیدگاه اسلام

فساد از جمله پدیده های می باشد که همیشه دامنگیر انسانیت بوده چرا که انسان نظر به غرائز که خداوند کریم در وی گنجانیده تا آماده امتحان در این دنیا گردد، استعداد فساد و تباهکاری و استعداد صلاح و رستگاری هر دو را دارا می باشد. ... ادامه

تأثیر ایمان به قضا و قدر در تکمیل شخصیت مسلمان

ایمان و ارکان آن از جمله اموریست که بدون عقیده و باور به آن انسان داخل دائره اسلام شده نمی تواند. ... ادامه

ایمان و عناصر آن

انسان یک موجود زنده است که خداوند جل جلاله در ابتداء ، خلقت ویرا از خاک (ِگل) آفریده و بعد از آن نسل و ذریت و اولادش را از نطفه خلق نموده است، خداوند کریم حضرت آدم علیه السلام پدر بشریت را به دو دست بی همتا خود از گِل خلق نمود ، روح را در وی دمید، و از وی زوجه اش بی بی حوا را آفرید ، اسماء و خواص تمام اشیاء را برای وی آموخت، وی را سجده گاه ملائک و فرشتگان قرار داد. ... ادامه

اساس، مفهوم و آثار عبادات و اخلاق در اسلام

خداوند - جل جلاله- پیغمبران را جهت ارشاد و رستگاری بشریت فرستاده است که دعوت آنها دارای دو بُعد میباشد : یکی بعد ایمانی که در آن تمام پیامبران مشترک هستند ، و دیگر بّعد شريعت که در آن تمام ارتباطات انسان - در چوکات ایمان – با نفس اش با رب آفریدگارش و با هم نوعش بیان گردیده است ... ادامه

نقش تمدن اسلامی در عرصه طبابت

اصل کلمه تمدن از باب تفعل کلمه عربی است که از فعل مدن بمعنی به شهر آمدن مشتق شده و کلمه مدینه بمعنی شهر نیز از همین فعل اشتقاق یافته است که به این اساس تمدن شهر نشین شدن یا به خوی و عادت شهر نشینان آشنا شدن را گویند . ... ادامه

ارزش های اسلامی

انسان پر ارزش ترين مخلوق خداوند جل جلاله است كه در اين جهان او را خلق كرده زيرا انسان از يك سلسله كرامت و برتريت هاي بر خوردار است كه ديگر مخلوقات از آن عاري مي باشند. ... ادامه

ارزش کار و عمل از دیدگاه اسلام

وا‍‍ژه ارزش در زبان دري اسم مصدر ارزيدن بوده و داراي معاني ذيل مي باشد: قدر، مرتبه، لياقت، شايستگي، برازندگي، قابليت. در زبان عربي اين واژه را(القيمة) مي گويند كه جمع آن (القيم به كسر قاف و فتح يا) ميباشد و معاني قيمت، قدر، مقدار و ارز را افاده مي كند. در زبان انگليسي به (Value) تعبير ميشود كه به معناي مرتبه، گرامي داشتن و اهميت دادن مي آيد. ... ادامه

The summary of scientific article

Islam is the last heavenly religion which has come to build human that human could achieve to their humanity and value of their creation. ... ادامه

مجموعه نتایج: 8 | نمایش: 1 - 8

ورود


  • iphone & iPod
  • Android
  • Symbian
جهت ضبط برنامه های رادیو نرم افزار زیر را دانلود نمایید
  1. افتتاح نخستین نمایشگاه اسلامی در بلژیک (5.00)

  2. اعلانات ضداسلامی در مترو نیویورک (5.00)

  3. تجوید مقدماتی قرآن کریم (5.00)

  4. فلم هنری و تجربی دوزخی (5.00)

  5. هزار سوال و جواب در عقیده (5.00)

برچسب

Mp3 He