صفحه اصلی | تولیدات | ویدیو | عروسیهای اسلامی

عروسیهای اسلامی

عروسی محترمین مطیع الله و نقیب الله مومن زاده

عروسی های که تا بحال در شهر کابل به طریقه ای سنت برگزار گردیده و در آن عروسی ها علمای جید کشور هم اشتراک کرده اند، موسسه هنری پیمان فلم تا آنجا که در جریان قرار گرفته این گونه عروسی ها را ثبت، تدوین و نشر نموده است. با ما همکار شوید در تقویت تولید برنامه های متنوع اسلامی ... ادامه

عروسی محترم داوود امیری مقیم در بلاروس

عروسی های که تا بحال در شهر کابل به طریقه ای سنت برگزار گردیده و در آن عروسی ها علمای جید کشور هم اشتراک کرده اند، موسسه هنری پیمان فلم تا آنجا که در جریان قرار گرفته این گونه عروسی ها را ثبت، تدوین و نشر نموده است. با ما همکار شوید در تقویت تولید برنامه های متنوع اسلامی ... ادامه

عروسی محترم داکتر ادریس یوسفزی

عروسی های که تا بحال در شهر کابل به طریقه ای سنت برگزار گردیده و در آن عروسی ها علمای جید کشور هم اشتراک کرده اند، موسسه هنری پیمان فلم تا آنجا که در جریان قرار گرفته این گونه عروسی ها را ثبت، تدوین و نشر نموده است. با ما همکار شوید در تقویت تولید برنامه های متنوع اسلامی ... ادامه

مجموعه نتایج: 3 | نمایش: 1 - 3

ورود


  • iphone & iPod
  • Android
  • Symbian
جهت ضبط برنامه های رادیو نرم افزار زیر را دانلود نمایید
  1. افتتاح نخستین نمایشگاه اسلامی در بلژیک (5.00)

  2. اعلانات ضداسلامی در مترو نیویورک (5.00)

  3. تجوید مقدماتی قرآن کریم (5.00)

  4. فلم هنری و تجربی دوزخی (5.00)

  5. هزار سوال و جواب در عقیده (5.00)

برچسب

Mp3 He