کتب اسلامی

ترجمه جدولی قرآن کریم

ترجمه جدولی قرآن کریم

گرفته شده از سایت عقیده

تعداد صفحات: ۱۲۳۰

ترجمه‌ی قرآن کریم به فارسی روان است. این اثر، حالت آموزشی دارد و خواننده به کمک آن علاوه بر ترجمه عبارات، با معانی واژگان قرآن نیز آشنا می‌شود. در این ترجمه، نخست، متن آیه با خط عثمان طه در یک سطر قرار می‌گیرد و در ذیل آن، جدولی درج شده است که در آن، هر یک از آیات، بخش بخش می‌شود و ترجمه هر کلمه در زیر آن می‌آید و در سطر بعدی، ترجمه‌ی ادبیِ قرآن آمده است. مترجم کوشیده است که ترجمه هر سطر از آیه، در یک سطر گنجانده شود، و فقط در برخی آیات، از این قاعده چشم پوشی کرده است. آن گونه که خود مترجم در مقدمه این قرآن آورده است، دلایل این کار، “برهم نخوردن متن ادبی قرآن و شیرینیِ آیه” بوده است. از ویژگی‌های مهم این ترجمه، تحت الفظی بودن آن است. مترجم، معادل فارسیِ هر کلمه عربی را در پایینِ آن گذاشته است، تا ترجمه، بر محققین آسان باشد و برای نوآموزانِ زبان عربی، که می‌خواهند دقیقاً بدانند که کدام کلمه عربی در فارسی چه معنی دارد، ساده باشد. اگر جدول‌های لحاظ شده در “ترجمه جدولی قرآن کریم” را به یک سو نهیم، این ترجمه، ادامه ترجمه های تحت الفظیِ قرآن کریم است، اما استوار تر و پرورده تر از پیشینیان. اما اگر خطوط به کار رفته در این ترجمه لحاظ شود، می‌توان آن را نخستین تلاش سامان یافته در زبان پارسی قلمداد کرد.

tarjumaye-jadwali-quran-karim-PDF

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا