اخباردوبله شده هاسلسله برنامه های لحظه
موضوعات داغ

۰۰۱-Climate change-تغیر آب و هوا-علمی

001-Climate change-تغیر آب و هوا-علمی

سلسله برنامه های (لحظه) فصل اول- شامل ۲۹ قسمت

برای دوبله نمودن فصل بعدی این سلسله مفید و ارزشمند، واحد دوبله مرکز دعوتی پیمان نیاز به حمایت دقیق دارد!

شماره های تماس و وتس اپ: ۰۰۹۳۷۸۶۱۷۰۹۹۶ – ۰۰۹۳۷۰۰۷۱۲۸۱۴

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا