001- سریال موسی کلیم الله علیه السلاماخباردوبله شده هاسریال های اسلامی

۰۰۳- سریال موسی کلیم الله علیه السلام- انیمیشن

003- سریال موسی کلیم الله علیه السلام- انیمیشن

فقط چهار قسمت ازین سریال ارزشمند دوبله گردیده است و باقی به حمایت مالی دقیق و منظم نیاز دارد.

اداره مرکز دعوتی پیمان جهت دوبله نمودن سریال ها و فلم های مشابه با تمام امکانات و توان اعلان آمادگی مینماید.

در صورت تمایل به پیشبرد دوبله این سریال، حمایت درخور توجه خود را نموده و این صدقه جاریه را از آن خود نمائید!

ما آماده هستیم!

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا