تولیدات خالصخطبه های محترم دکتور عبدالله نورعباد

۱۱۲- تواضع و فروتنی

112- تواضع و فروتنی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا