اخباردوبله شده هاسلسله برنامه های لحظه
موضوعات داغ

006- تشنج، ناآرامی، آشفتگی یا استرس- علمی و معلوماتی

006- تشنج، ناآرامی، آشفتگی یا استرس- علمی و معلوماتی

سلسله برنامه های (لحظه) فصل اول- شامل ۲۹ قسمت

 

نظریات شما برای ما ارزشمند است!

برای دوبله نمودن فصل های بعدی این سلسله مفید و ارزشمند، واحد دوبله مرکز دعوتی پیمان نیاز به حمایت دقیق دارد!

شماره های تماس و وتس اپ: ۰۰۹۳۷۸۶۱۷۰۹۹۶ – ۰۰۹۳۷۰۰۷۱۲۸۱۴

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا