دوبله شده هاسلسله برنامه های لحظه
موضوعات داغ

014- تلسکوب ها- علمی و معلوماتی

014- تلسکوب ها- علمی و معلوماتی

نوت: صفحه کنونی فیسبوک مرکز دعوتی پیمان را با نام (صفحه رسمی پیمان پرودکشن) پیدا و دنبال نمائید!

مرکز دعوتی پیمان آماده هست تا این مجموعه برنامه ها را با کیفیت اصلی آن و بدون لوگو به رسانه های تصویری در مرکز و ولایات جهت نشر پیشکش نماید!

 

نظریات شما برای ما ارزشمند است!

برای دوبله نمودن فصل های بعدی این سلسله مفید و ارزشمند، واحد دوبله مرکز دعوتی پیمان نیاز به حمایت دقیق دارد!

شماره های تماس و وتس اپ: ۰۰۹۳۷۸۶۱۷۰۹۹۶ – ۰۰۹۳۷۰۰۷۱۲۸۱۴

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا