001- سریال موسی کلیم الله علیه السلام

فقط چهار قسمت از این سریال ارزشمند دوبله گردیده است و باقی قطعا نیاز به حمایت مالی دارد.
البته سریال های مشابه زیاد وجود دارد که باید مخلصین هدفمندانه در قبال این برنامه ها مسئولیت حتمی بگیرند.

دکمه بازگشت به بالا